Udskriv

Hirtshals Golfklub afholder ordinær generalforsamling

mandag den 24. februar 2020 kl. 19 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og fremlæggelse af     budget.
  4. Forslagsbehandling.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der bydes på småkager, kaffe, vand og øl.

Vel mødt.

Bestyrelsen i Hirtshals Golfklub

Rimmen den 27. januar 2020

Klik her for at se regnskab og formandsberetning