Udskriv

Det er dejligt at kunne skrive at klubhus og fadølsanlæg igen er åben fra mandag den 18. maj!

Der kan gå et par dage inden alt er på plads, men det kommer.
Dog er der stadig corona virus i omløb, så der er fortsat visse påbud og anbefalinger i skal/bør overholde af hensyn til jer selv og hinanden.
Der er mindre ændringer og tilpasninger for alle områder af klubben, så gør dig selv den tjeneste at læse til enden af dette skriv.
Denne skrivelse erstatter alle tidligere skrivelser vedrørende Corona virus.

 

Husk at myndighedernes krav altid er gældende og skal overholdes.

Maksimalt 10 personer forsamlet
min. én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande.

 

Spil på banen

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere

 2. Flag og hulkop er genetableret. Der spilles normalt spil. Dog anbefales at flag og hulkop berøres så lidt som muligt.

 3. Banemateriel er tilbage – i løbet af nogle dage. River, boldvaskere, vandhaner er åbne, affaldsspande og bænke er på plads på banen. Bemærk at affaldsbeholderne har fået en ”grøn lille baby” til dåser. Der skal rives i bunkere og riven placeres i bunkeren efterfølgende.

 4. Toiletter i klubhuset kan benyttes og toilet på hul 15 er åbent. Der foretages hyppig rengøring. Vi anbefaler at du selv medbringer håndsprit.

 5. Golfbiler må benyttes med to personer, som ikke behøver være fra samme husstand. Hvis i benytter klubbens biler, påskønnes enhver hjælp til rengøring og afspritning efter udlejning.

 Klubhuset, reception, mødelokale, omklædningsrum, bagrum, toiletter, terrasse og gården.

 1. Der er håndsprit ved diverse indgange, men vi anbefaler at du altid medbringer en lille flaske til eget brug.

 2. Klubhuset er åben
  der må maksimalt opholde sig 40 personer ad gangen i klubhuset
  der skal holdes en afstand på min. én meter til andre personer.
  respekter den opsætning af borde og stole, der er etableret, og er der ikke flere ledige stole må der ikke opholde sig flere i lokalet.
  der må ikke laves eller anrettes mad i køkkenet. Husk afstandskrav.
  fadølsanlæg og automat er åben til alm. afbenyttelse.

 3. Receptionen og standeren kan benyttes. Begræns ophold mest muligt. Vi anbefaler, at flest mulig benytter elektronisk bestilling, bekræftelse og evt. betaling hjemmefra eller via Golfbox app.

 4. Ved brug af mødelokalet, så husk at der maks. må være ti personer i lokalet, og at der skal opretholdes en indbyrdes afstand på min. 1 meter.

 5. Omklædningsrum og badefaciliteter er lukkede.

 6. Bagrum må benyttes under hensyn til afstandskrav og forsamlingsforbud.

 7. Toiletter i klubhuset er åbne. Der rengøres hyppigt.

 8. Terrassen og gården må benyttes. Der må maks. sidde fire personer ved hvert bord-bænkesæt.

 Træning, drivingrange, putte- og chippinggreen.

 1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere

 2. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. evt. træner, og såfremt træningen er planlagt at foregå i flere grupper, må deltagere ikke skifte mellem de forskellige grupper under aktiviteten.

 3. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter.

 4. På drivingrange må der opholde sig maks. 10 personer incl. evt. træner i området med måtter. Der kan opholde sig maks. 10 personer incl. evt. træner i en anden gruppe på græsarealet mellem måtterne og indspilsgreen.
  Vær opmærksom på hygiejne ved brug af boldmaskine og spande. Brug gerne handsker og medbring håndsprit til eget brug.

 5. På puttinggreen må der maks. opholde sig 10 personer ad gangen.
  Vær opmærksom på afstandskrav og hygiejne ved håndtering af flag.

 6. Ved chippinggreen må der maks. opholde sig fire personer ad gangen.

 Turnerings- og aktivitetsafvikling herunder Klubber i Klubben.

 1. Indtjekning, betaling, fælles informationer og præmieoverrækkelse kan kun foregå, såfremt forsamlingsforbuddet på 10 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

 2. Registrering af scores anbefales at foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen. I det tilfælde bør turneringsledelsen definere metoden til indberetning i turneringsbetingelserne.

 3. Turneringer afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres.

 Tordenvejr.

 I tilfælde af tordenvejr bedes i gå til jeres biler.
Dette for at undgå overtrædelse af forsamlingsforbud og afstandskrav i klubhuset.

 Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme

 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger

 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere

 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

God tur og nyd det derude.
På vegne af bestyrelsen

Flemming Myrup